Het duurt zes jaar voordat het hele plaatje compleet is en duidelijk is wat er gebeuren moet om de fabriek te redden. 1,7 Miljoen euro is er minimaal nodig om de broodnodige restauratie te realiseren. Hoe moet de kleine fabriek dit bedrag ophoesten?

Plannen worden gemaakt en documenten geschreven. Er gaat een subsidieaanvraag voor 390.000 euro naar de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Maar helaas: ook de overheid bezuinigd. In 2011 komt het treurige bericht dat de subsidieaanvraag afgewezen wordt.

Reden? Het ontbreken van voldoende rijksbudget en simpele pech: de fabriek wordt niet ingeloot voor rijkssubsidie. Betekent dat het einde voor Vogelensangh?