Van de provinciale staten ontvangt Vogelensangh 350.000 euro subsidie. Te weinig voor de totale werkzaamheden, maar genoeg om te starten met het restaureren van het belangrijkste achterstallig onderhoud.

Op 5 juli 2013 start een grote restauratie die vier jaar moet gaan duren. Alle gebouwen, de schoorsteen en de ringoven zelf zullen aan de beurt komen. Daarbij moeten de nieuwste stukken het eerst worden aangepakt, omdat die er het slechtst aan toe zijn.

Op 12 november 2013 is er nog meer goed nieuws te vieren. Enigszins onverwacht zegt de stadsregio Arnhem Nijmegen opnieuw een subsidiebedrag toe: maar liefst 496.000 euro is er voor de restauratie van de steenfabriek.

Educatief
Echter: de eisen zijn streng: ook de eigenaren zelf moeten een stevig bedrag op tafel leggen. De beide subsidies vragen beiden om een contrafinanciering van zo’n 50%. En bovendien moet de steenfabriek in de toekomst ook een educatief doel krijgen. Een stichting moet de fasen van de restauratie begeleiden en in de toekomst het educatieve gedeelte beheren.