Daarnaast wil de Stichting de cultuurhistorische waarde van de fabriek in kaart brengen en uitdragen. Sluitstuk van de restauratie is het ombouwen van het kantoor uit 1972 naar een groter en moderner kantoor annex bezoekerscentrum.

Treintje
Er bestaan plannen om bezoekers om een rondleiding aan te bieden over het terrein, door middel van een treintje dat alle ruimtes bezoekt en de fabriek van alle kanten toont.  Het treintje moet dan rijden over het oude smalspoortraject dat voor die gelegenheid in oude luister hersteld zal moeten worden.

Het bezoekerscentrum moet mensen meenemen in het oude verhaal van de fabriek door middel van een interactieve tentoonstelling met foto’s, tekst en video.

Website
De interactieve website van de Stichting neemt mensen mee op een online trip door de fabriek en haar geschiedenis.